Kontakt

Transfer Nowoczesnych Technologii I Sp. z o.o.
 

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000038416; NIP: 774-10-07-795; REGON: 610216908
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 50.000,00 zł
Numer rejestrowy BDO: 000068478
 

 

© TNT Sp. z o.o. | Prawa zastrzeżone | 2023 | Polityka Prywatności i RODO | Realizacja BLA-ART