Kopuły

TNT oferuje wysokiej jakości osłonowe kopuły aluminiowe - szybkie i łatwe w montażu.


Zalety kopuł aluminiowych to lekkość ich konstrukcji, odporność na trudne środowiska chemiczne oraz na czynniki zewnętrzne.

Dostarczane przez nas kopuły posiadają znak CE i zgodne są z normą API  650, załącznik G.

TNT posiada uprawnienia nadane przez UDT do montażu kopuł aluminiowych.

Pierwsze dostarczone i zamontowane przez TNT kopuły pracują na zbiornikach paliwowych w Polsce od 1997 roku. Nasz zespól posiada ponad 26 letnie doświadczenie w montażu kopuł.

Montaż kopuły odbywa się obok zbiornika lub wewnątrz zbiornika w przypadku braku miejsca na placu budowy obok kopuły.

Aluminiowa kopuła geodezyjna jest samonośną pokrywą często stosowaną na zbiornikach na produkty ropopochodne, inne produkty chemiczne i spożywcze oraz w oczyszczalniach ścieków. Kopuły zapewniają bardzo efektywny sposób ochrony magazynowanych produktów naftowych i chemicznych, Pozwalają one użytkownikowi na osiągnięcie wyższego poziomu zabezpieczenia magazynowanego produktu i uzyskania dzięki temu olbrzymich oszczędności. Kopuły redukują również wpływ produktów magazynowanych w zbiornikach na środowisko przez kontrolę niebezpiecznej emisji oparów oraz ograniczenie nieprzyjemnych zapachów jakie mogą uwalniać się do atmosfery. Dodatkowo kopuły zabezpieczają magazynowany w zbiorniku produkt przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak: deszcz czy śnieg, eliminują koszty odwadniania zewnętrznego dachu pływającego, a zastosowanie bardzo lekkiej konstrukcji aluminiowej w zdecydowany sposób odciąża płaszcz zbiornika.

Kopuły mogą być montowane zarówno na nowo budowanych jak i zbiornikach już eksploatowanych. Użyte do produkcji kopul lekkie aluminium to najwyższa wytrzymałość a zarazem olbrzymia elastyczność, co pozwala na montaż kopul nawet na zbiornikach o sporych odchyleniach od kołowatości. Elementy kopuły nie wymagają spawania a czas montażu wynosi zaledwie kilka, kilkanaście dni w zależności od średnicy zbiornika. Aluminium to materiał silnie odporny na działanie korozji dzięki czemu kopuł nie trzeba ani piaskować ani malować (żadnych prac antykorozyjnych) co przynosi użytkownikowi bardzo duże oszczędności . Reasumując, w przeciwieństwie do tradycyjnych dachów stalowych nasze kopuły nie wymagają okresowej konserwacji, są bardzo konkurencyjne cenowo a ich żywotność jest praktycznie nieograniczona.

Polskie przepisy odnośnie magazynowania produktów chemicznych i petrochemicznych regularnie co kilka lat ulegają zaostrzeniu. Znalezienie kosztowo efektywnych sposobów dostosowania zbiorników magazynowych do nowych uregulowań to priorytet każdego właściciela zbiornika. Oferowane przez nas samonośne kopuły aluminiowe spełniają wymagania Rozporządzenia MG z 21.11.2005 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw (Dz. U. nr 243, poz.2063); Rozporządzenia MG z 18.09.2001 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego (Dz.U. 01.113.1211) i innych norm i przepisów związanych z przedmiotem zapytania. Poprzez ograniczenie parowania ze zbiorników lotnych węglowodorów kopuły pozwalają rocznie (za)oszczędzić ogromne kwoty, które w przeszłości, bez właściwej osłony, szły w powietrze.

 

W zależności od potrzeb projekt kopuły może być wykonany w następujących wersjach:
 

- wersja wodoszczelna (dla zbiorników z zewnętrznym stalowym dachem pływającym typu pontonowego)
- wersja gazoszczelna (dla zbiorników z wewnętrznym aluminiowym dachem pływającym)
- wersja gazoszczelna (dla zbiorników podłączonych do systemu odzysku oparów)
- wersja dla oczyszczalni ścieków

 

Aby uzyskać wsparcie techniczne i wycenę prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

© TNT Sp. z o.o. | Prawa zastrzeżone | 2023 | Polityka Prywatności i RODO | Realizacja BLA-ART