Montaż i uruchomienie

Spółka montuje cały, zarówno oferowany przez TNT jak i przez inne firmy, osprzęt dla zbiorników, rurociągów, instalacji chemicznych i stacji paliw. Dodatkowo TNT w przypadku osprzętu, który wymaga uruchomienia pod naszym nadzorem np. wskaźniki do wykrywania nieszczelności,  Spółka wykonuje takie uruchomienia.

TNT posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących.

TNT posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-ISO 45001:2018-06

Posiadane przez naszą firmę zespoły montażowe od ponad 28 lat wykonują montaże i demontaże wszystkich produktów z naszej oferty.

Świadczymy usługi naprawy, serwisu i modernizacji wyposażenia przemysłowego.

Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych przez nas urządzeń i usług oraz serwis pogwarancyjny urządzeń i usług dostarczonych przez inne firmy.

Jakość naszej pracy jest równomierna do wieloletniego doświadczenia i nabytych w tym czasie umiejętności naszych pracowników.

Do montażu używamy specjalistycznych narzędzi pneumatycznych oraz elektrycznych.

Wszystkie montaże, w zależności od tego co montujemy trwają od jednego do kilkinastu dni roboczych.

Aby uzyskać wycenę i wsparcie techniczne prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Montaż, naprawa, modernizacja

© TNT Sp. z o.o. | Prawa zastrzeżone | 2023 | Polityka Prywatności i RODO | Realizacja BLA-ART